Top Color:
Main Color:
Bottom Color:
ngôn ngữ Việt Nam
Nữ Tử Thánh Phaolô

Chúng tôi là ai?

Chúng tôi là Nữ Tử Thánh Phaolô Tông Đồ
cũng được biết đến như các chị em Hội Viên Phaolô.

Chúng tôi là ai?
Phụ nữ tận hiến,
trong tình yêu với Chúa Giêsu Kitô,
Thánh Tông Đồ,
được gọi là công bố Chúa Giêsu Kitô,
Đường, sự Thật của chúng tôi,
và cuộc sống trong thế giới truyền thông.
Tại sao chúng tôi xác định mình là chị em Hội Viên Phaolô?

Như Thánh Phaolô, chúng tôi đã bị chinh phục bởi Chúa Giêsu Kitô.
Như Thánh Phaolô, chúng tôi mong muốn sống như Chúa Kitô để giao tiếp Ngài với niềm tình yêu với thế giới của ngày hôm nay.

Chúng tôi sống trong một nền văn hóa truyền thông.
Để thông trì là thành lập ý tưởng, ý kiến, hình ảnh, các nhà lãnh đạo.

Nơi nào chúng tôi rao giảng Tin Mừng?

Chúng tôi được gọi để truyền giáo trong văn hóa thông trì, đặt tài năng của chúng tôi phục vụ Tin Mừng.

 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13